Inschrijven

We ondervinden momenteel technische problemen met het aanmeldingsformulier. Stuur uw bericht naar ledenadministratie@nsfc.nl. Excuus voor het ongemak.Hierbij meld ik mij aan als lid van het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps en geef hierbij toestemming om het verschuldigde bedrag periodiek van onderstaande rekening, tot wederopzegging, te incasseren.

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratie@nsfc.nl).

Persoonlijke Gegevens Rekeninggegevens
Voor (roep) naam*:

Voorletters*:

Achternaam*:

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats
Telefoonnummer

E-mailadres

E-mailadres ouder/verzorger

Ben je scholier of student?
Ja, ik ben scholier of student
Naam rekeninghouder:

IBAN:

Ja, ik geef hierbij toestemming om het verschuldigde contributie bedrag periodiek van bovenstaande rekening, tot wederopzegging, te incasseren.


Muzikale ervaring

Gewenst instrument*: (meerdere opties mogelijk, CTRL ingedrukt houden)

Diploma's
GeenHaFaBra AHaFaBra A en BHaFaBra A, B en CHaFaBra A, B, C en DWeet ik niet

Ingangsdatum lidmaatschap

Heb je een eigen instrument?
JaNee

Bij het gebruik van een eigen blaasinstrument, krijgt u €5 korting op de contributie.

Als u geen eigen instrument heeft, kunt u via de vereniging een instrument in bruikleen krijgen. Hiervoor moet getekend en €50 borg betaald worden. Na aanmelding neemt onze instrumentenbeheerder contact met u op.

Ik ga akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van het N.S.F.C.